โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> Malaysia Singapore | มาเลเซีย สิงค์โปร

 • เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน

  ราคา 24,900 บาท

  นั่งการบินไทยเที่ยวเต็มไม่ย้อนเส้นทาง สุดคุ้ม สองประเทศ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัสท่องเมืองมรดกโลก มะละกาตะลุยโลกเหนือจินตนาการยูนิเวอร์แ...

  เดินทาง : มี.ค. 10-13, 24-27 เม.ย. 13-16, 14-17, 29-2 พ.ค. 5-8, 19-22

  รายละเอียด
 • กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน

  ราคา 13,900 บาท

  มาเลเซียถูกใจ ใครๆ ก็ไปได้บินเช้ากลับค่ำเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา นมัสการเจ้าแม่สวรรค์ที่วัดเทียนโฮ่ว ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวล...

  เดินทาง : มี.ค. 11-13, 25-27 เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค.5-7, 20-22

  รายละเอียด
 • มาเลเซียไฮไลท์ 4 วัน เก็นติง้ ไฮแลนด์

  ราคา 15,900 บาท

  เที่ยวจุใจ 2 เขา ไฮไลท์มาเลเซีย บินเช้ากลับค่ำ พักผ่อนบนคาเมรอนไฮแลนด์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวลาลัมเ...

  เดินทาง : มี.ค. 10-13, 24-27 เม.ย. 13-16, 14-17, 29-2 พ.ค. 5-8,19-22

  รายละเอียด
 • มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน

  ราคา 14,900 บาท

  ท่องเมืองมรดกโลก มะละกา ชมสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิส ต่อเติมจินตนาการกับสวนสนุกเลโกแลนด์ ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวลาลัมเปอร์ ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระด...

  เดินทาง : มี.ค. 11-13, 25-27 เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค. 5-7, 20-22

  รายละเอียด
 • สิงคโปร์ การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ USS 3วัน

  ราคา 22,900 บาท

  มองสิงคโปร์มุมใหม่ เข้าสวนการ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ชมโดมดอกไม้เมืองหนาว และโดมป่าฝน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนและสิงคโปร์ฟลายเออร์ตื่นตากับมารินาเบย์แซนด์ สถานคาสิโนระดับโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แ...

  เดินทาง : มี.ค. 11-13, 25-27 เม.ย. 13-15, 14-16, 30- 2 พ.ค. 5-7, 20-22

  รายละเอียด