โปรแกรมทัวร์

  • ซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล 4 วัน

    ราคา 22,000 บาท

    เที่ยวซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล นมัสการศาลเจ้าเฮียงบู่ซัว หลวงปู่ไต่ฮงกง และเจ้าแม่ทับทิมเกาะมาสือแปะฮวยเจียมเจ้าแม่กิ่วเทียนเฮี้ยงนึ่ง เยือนเมืองแต้จิ๋ว ถิ่นกำเนิดชาวจีนโพ้นทะเล

    เดินทาง : มี.ค. 17-20

    รายละเอียด