โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> Myanmar Lao | พม่า ลาว

  • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

    ราคา 12,900 บาท

    นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1...

    เดินทาง : ทุกสัปดาห์

    รายละเอียด