โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> Vietnam Indonedia | เวียดนาม อินโดนีเซีย

 • VIP HALONG HANOI- VIETNAM

  ราคา 11,900 บาท

  ชมนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนามรับประทารอาหารซีฟู้ด ระหว่างล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง ท่ามกลางวิวทัวทัศน์อันสวยงามลัดเลาะถนน 36 สาย ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปปิ...

  เดินทาง : 20-22, 20-23 พฤษภาคม 2016

  รายละเอียด
 • ฉลองสงกรานต์!! อินโดนีเซีย เมดาน 5 วัน

  ราคา 21,900 บาท

  เปิดเมืองแปลกเที่ยวเมดาน เมืองใหญ่แห่งเกาะสุมาตรา ตื่นตากับทะเลสาบโตบา สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินโดนีเซีย ล่องเรือชมหมู่บ้านมนุษย์กินคนบนเกาะซาโมซีร์ชมลองเฮาส์ และน้ำตกซิปิโซปิโซ พักผ่อนที่เมืองเบรัสตากี ...

  เดินทาง : เม.ย. 13-17

  รายละเอียด