โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> ฉลองสงกรานต์!! อินโดนีเซีย เมดาน 5 วัน
ฉลองสงกรานต์!! อินโดนีเซีย เมดาน 5 วัน
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : INDO_160211_ID5D4N

  ราคา : 21,900 บาท

  วันเดินทาง : เม.ย. 13-17

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  เปิดเมืองแปลกเที่ยวเมดาน เมืองใหญ่แห่งเกาะสุมาตรา ตื่นตากับทะเลสาบโตบา สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินโดนีเซีย ล่องเรือชมหมู่บ้านมนุษย์กินคนบนเกาะซาโมซีร์ชมลองเฮาส์ และน้ำตกซิปิโซปิโซ

  พักผ่อนที่เมืองเบรัสตากี เมืองตากอากาศชื่อดังชมพระราชวังไมมุน มรดกของสุลต่านแห่งดิลี