โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> VIP HALONG HANOI- VIETNAM
VIP HALONG HANOI- VIETNAM
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : VN-VIP01

  ราคา : 11,900 บาท

  วันเดินทาง : 20-22, 20-23 พฤษภาคม 2016

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ชมนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนาม
  รับประทารอาหารซีฟู้ด ระหว่างล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง ท่ามกลางวิวทัวทัศน์อันสวยงาม
  ลัดเลาะถนน 36 สาย ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมายมาย
  เยือวัดหง๊อกเซิน ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ เอกลักษณ์อันโด่งดังประจำกรุงฮานอย
  ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นประจำชาติ