โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> Europe | ยุโรป >> Elegant EAST EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS

Elegant EAST EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-EU-EASTEUROPE-ELEGANT

  ราคา : 95,900 บาท

  วันเดินทาง : ทุกเดือน, เดือนละ 2-4 ทริป

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ยุโรปตะวันออก ระดับพรีเมียม 10 วัน 7 คืน
  5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก ล่องเรือแม่น้ำดานูน
  พักโรงแรมในฮัลล์สตัทเมืองสุดโรแมนติก