โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> Europe | ยุโรป >> Elegant ITALY-SWITZ-FRANCE 10 DAYS 7 NIGHTS

Elegant ITALY-SWITZ-FRANCE 10 DAYS 7 NIGHTS
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-EU-ITCHFR-ELEGANT

  ราคา : 112,900 บาท

  วันเดินทาง : ทุกเดือน, เดือนละ 2 ทริป

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ระดับพรีเมียม 10 วัน 7 คืน

  สัมผัสบรรยากาศ ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำบาโตมูซ นั่งรถไฟ TGV
  บินการบินไทย พักโรงแรมบนเกาะเวนิส รัปประทานอาหารบนหอไอเฟล