โปรแกรมทัวร์

Hokkaido SoGood 5 DAYS 3 NIGHTS
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-JP-HOKKAIDO-SOGOOD

  ราคา : 48,900 บาท

  วันเดินทาง : พค 18-22,25-29, มิย 6-10,11-15,13-17,22-26, สค 3-7,17-21,24-28,31-4, กย 1-5,8-12,10-14,15-19,22-26,24-28

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน
  ช้อปปิ้งย่านดัง ทานูกิ ชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ ที่ได้ชื่อว่างดงาม 1 ใน 3 ของโลก ชมความงามของเมืองสุดโรแมนติก โอตารุ
  บินด้วยการบินไทย โรงแรมระดับ 4 ดาว อาหาร 9 มื้อหลากหลาย ขาปูยักษ์