โปรแกรมทัวร์

Nagoya Osaka SoGood 6 DAYS 3 NIGHTS
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-JP-NGOOSA-SOGOOD

  ราคา : 46,900 บาท

  วันเดินทาง : พค 18-23, 25-30, มิย 1-6,15-20,29-4, กค 6-11,13-18, 20-25, สค 3-8,17-22,31-5, กย 7-12,21-26,28-3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน 3 คืน
  เข้าชมปราสาทนาโกย่า และปราสาทโอซาก้า สุดยิ่งใหญ่ สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ณ.วัดไทไดจิ ช้อปปิ้งย่านดังแห่งโอซาก้า ย่านซินไซบาชิ