โปรแกรมทัวร์

OSAKA TOKYO 7 DAYS 4 NIGHTS
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-JP-OSATYO-11APR

  ราคา : 62,500 บาท

  วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ชมความงดงาม “ปราสาทโอซาก้า” ประสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ
  นำท่านนั่ง “รถไฟชินคันเซน” รถไฟหัวกระสุนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
  สัมผัส “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาไฟที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  ช้อปปิ้ง “ย่านชินจูกุ” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งกรุงโตกียว
  สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก
  โรงแรม พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน
  มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์มีประการณ์และชำนาญเส้นทาง
  อาหาร บริการ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมขาปูยักษ์ นอกจากนี้ยังมี
  และอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่คัดสรรมาอย่างดีอีกมากมาย