โปรแกรมทัวร์

Tokyo Saver 5 Days 3 Nights
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : AG-JP-TOKYO-SAVER

  ราคา : 27,900 บาท

  วันเดินทาง : พค 19-23, มิย 17-21, กค 16-20

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  โตเกียว เซฟเว่อร์ แช่ออนเซ็น กินขาปู ดูฟูจิ!
  พร้อมช้อปปิ้งสุดมันส์ โกเท็มบะ เอาท์เล็ต และ ย่านชินจูกุ
  ฟรี น้ำหนัก 20 กิโลกรัม พักโรงแรมมีออนเซ็น