โปรแกรมทัวร์

Grand Iberia 10 Days
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EUR_21_Grand Iberia 10 D by EK_(Apr-May '16)

  ราคา : 114,000 บาท

  วันเดินทาง : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2559

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  โดยสารการบิน Emirates