โปรแกรมทัวร์

Swiss Scenic Trails 8 Days
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EUR_08_Swiss Scenic Trails 8 D_(Jan-Oct '16)

  ราคา : 110,000 บาท

  วันเดินทาง : 30 เม.ย.-7 พ.ค.,7-14,14-21,21-28 พ.ค. 28 พ.ค.-4 มิ.ย.,4-11,11-18,18-25 มิ.ย. 59 25 มิ.ย.-2 ก.ค.,2-9,9-16,16-23,23-30 ก.ค. 30 ก.ค.-6 ส.ค.,6-13,13-20,20-27 ส.ค. 27 ส.ค.-3 ก.ย.,3-10,10-17,17-24 ก.ย. 24 ก.ย.-1 ต.ค.,1-8,8-15,15-22,22-29 ต.ค. 29 ต.ค.-5 พ.

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  World Heritage มรดกโลกอันล่ำค้า ที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์นเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีสในย่านเมืองเก่า ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมกดกโลกทางวัฒนธรรม