โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS BY CX
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : J02_14 PANORAMA 6D 4N ON 16-21APR'16 (CX)

  ราคา : 51,900 บาท

  วันเดินทาง : 16 - 21 APR

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ
  ฮามามัตสึ - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ศาลเจ้าเซนเก็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาะอากาศ)
  ฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งรถไฟชินคันเซน (โอดาวาระ - ชินจูกุ)