โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (B) BY TG
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : J02_17 PANORAMA 6D 4N (PINK MOSS) (TG) ON MAY'16

  ราคา : 55,900 บาท

  วันเดินทาง : 13-18 MAY, 17-22 MAY, 07-12 MAY (+1000THB), 16-21 MAY (+1000THB)

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  เที่ยววัดไฮไลท์ 3 วัด, ออนเซ็น +  ขาปูยักษ์ขนาด 4 L, พักโรงแรมใจกลางโตเกียวใกล้สถานีรถไฟ2คืน, เลือกช้อปปิ้ง หรือ เที่ยวสวนสนุกระดับโลก