โปรแกรมทัวร์

EAST USA Deluxe 10 Days by EK
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : WWV10_EAST USA

  ราคา : 128,000 บาท

  วันเดินทาง : 20-29 พฤษภาคม 2559, 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2559, 17-26 มิถุนายน 2559, 22-31 กรกฎาคม 2559, 5-14 สิงหาคม 2559, 16-25 กันยายน 2559

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  America Canada, Washington D.C. Philadelphia, Atlantic City, New York, Buffalo, Niagara Falls, Toronto