โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน
เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : KLSIN_151209_MY4D3N

  ราคา : 24,900 บาท

  วันเดินทาง : มี.ค. 10-13, 24-27 เม.ย. 13-16, 14-17, 29-2 พ.ค. 5-8, 19-22

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  นั่งการบินไทยเที่ยวเต็มไม่ย้อนเส้นทาง สุดคุ้ม สองประเทศ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง

  ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัสท่องเมืองมรดกโลก มะละกาตะลุยโลกเหนือจินตนาการยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนและข้าวมันไก่สิงคโปร์