โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์

โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์ >> กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน
กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : KUL_160118_MY3D2N

  ราคา : 13,900 บาท

  วันเดินทาง : มี.ค. 11-13, 25-27 เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค.5-7, 20-22

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  มาเลเซียถูกใจ ใครๆ ก็ไปได้บินเช้ากลับค่ำเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง

  ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา นมัสการเจ้าแม่สวรรค์ที่วัดเทียนโฮ่ว ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส

  เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวลาลัมเปอร์ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ

  อชื่อ