โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> มาเลเซียไฮไลท์ 4 วัน เก็นติง้ ไฮแลนด์
มาเลเซียไฮไลท์ 4 วัน เก็นติง้ ไฮแลนด์
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : ML_151209_MY4D3N

  ราคา : 15,900 บาท

  วันเดินทาง : มี.ค. 10-13, 24-27 เม.ย. 13-16, 14-17, 29-2 พ.ค. 5-8,19-22

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  เที่ยวจุใจ 2 เขา ไฮไลท์มาเลเซีย บินเช้ากลับค่ำ พักผ่อนบนคาเมรอนไฮแลนด์

  เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส

  เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวลาลัมเปอร์ พิเศษ ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ