โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ >> มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน
มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : ML_160115_MY3D2N

  ราคา : 14,900 บาท

  วันเดินทาง : มี.ค. 11-13, 25-27 เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค. 5-7, 20-22

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  ท่องเมืองมรดกโลก มะละกา ชมสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิส ต่อเติมจินตนาการกับสวนสนุกเลโกแลนด์

  ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิโตรนัส เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในนครกัวลาลัมเปอร์ ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ